The Kandinskys' Family Tree

Other Surnames ABC List

A   B   C   D   F   G   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  

For the Kandinskys click here

A:
Abrikosovs:
Khrisanf Nikolayevich Abrikosov (1877-1957)
Natalia Leonidovna [Abrikosova] (Obolenskaya) (1881-1955)
Nikolay Alekseyevich Abrikosov (1850-1936)
Vera Nikolayevna [Abrikosova] (Kandinskaya) (1852-?)
Vera Khrisanfovna [Tolstaya] (Abrikosova) (1906-1957)

Natalia Olegovna [Lekareva] (Afanasyeva) (1938-)

Nina Nikolayevna [Kandinskaya] (Andreyevskaya) (1893-1980)  Portrait

Arapovs:
Dmitry Alekseyevich Arapov (1898-1984)
Nina Vasilyevna [Arapova] (Khoroshko) (1910-)
Svetlana Dmitrievna [Mamayeva] (Arapova) (1945-)

Darya Dmitrievna [Kandinskaya] (Atlasova) (second half of the XVIII sentury)

B:
Liubov Viktorovna [Lushnikova] (Barbot de Marni) (end of the XIX-beginning of the XX sentury)

Basnins:
Appolinaria Khristoforovna [Basnina] (Kandinskaya) (1844-19??)
Ivan Vasilyevich Basnin (XIX sentury)

Otilia Martynovna [Tokmakova] (Berg) (beginning of the XX sentury)

Anatoly Nikolayevich Boyko (1930-)

Nina Mikhaylovna [Budarova] (Kandinskaya) (1916-1962)

Elena Filippovna [Danilenko] (Buglak) (1935)

Bulgakovs:
Elena Ivanovna [Bulgakova] (Tokmakova) (1868-1945)
Fiodor Sergeyevich Bulgakov (1902-)
Maria Sergeyevna [Rodziewicz] (Bulgakova) (1898-1979)
Natalia Mikhaylovna [Bulgakova] (Nesterova) (beginning of the XX sentury)
Sergey Nikolayevich Bulgakov (1871-1944)  Portrait
Sergey Sergeyevich Bulgakov (1911-)
Simone [Bulgakova] (beginning of the XX sentury)

C:
Chemiakins:
Anna Filippovna [Kandinskaya] (Chemiakina) (186?-19??)
Anna Silvestrovna [Chemiakina] (Kandinskaya) (1834-?)
Filipp Chemiakin (patronymic unknown) (XIX sentury)

D:
Danilenkos:
Elena Filippovna [Danilenko] (Buglak) (1935)
Mikhail Dmitriyevich Danilenko (1904-1971)
Mikhail Vladimirovich Danilenko (1985-)
Nina Arkadyevna [Danilenko] (Zemlianitsyna) (1902-1953)
Nina Vladimirovna Danilenko (1957-)
Sergey Vladimirovich Danilenko (1967-)
Vladimir Mikhaylovich Danilenko (1930-)

Valentina Konstantinovna [Lekareva] (Drozhzhina) (1940-)

F:
Fadeyevs: Anastasia Germanovna Fadeyeva (199?-)
Elena Valeryevna [Fadeyeva] (Muzaliova) (1973-)
German Nikolayevich Fadeyev (19??-)

Natalia Dmitrievna [Vodovozova] (Fedchenko) (beginning of the XX sentury)

Margarita Petrovna [Fiodorova] (Starikova) (1897-19??)

Elizaveta Karlovna [Kandinskaya] (Freimut) (185?-1890)

G:
Vladimir Spiridonovich Gigauri (XX sentury)

Gordeyevs:
Andrey Gordeyev (patronymic unknown) (1962-)
Naina Vladimirovna [Gordeyeva] (Khoroshko) (1963-)
Piotr Andreyevich Gordeyev (1987-)

Gorins:
Ekaterina Sergeyevna Gorina (1972-)
Elena Petrovna [Gorina] (Solovyova) (1948-)
Ivan Sergeyevich Gorin (1981-)
Sergey Gorin (patronymic unknown) (XX sentury)

Gribushins:
Maria Gribushina (patronymic unknown) (188?-19??)
Tatiana Fiodorovna [Gribushina] (Tokmakova) (1847-19??)

Olga Leonidovna [Yanchukovskaya] (Griniova) (1896-1992)

Gromodzinskys:
Aleksandr Viktorovich Gromodzinsky (1936-)
Emma Viktorovna Gromodzinskaya (1933-)

I:
Istomins:
Akulina Petrovna [Kandinskaya] (Istomina) (1778-1820)
Piotr Yakovlevich Istomin (182?-?)
Prokopy Yakovlevich Istomin (182?-?)
Yakov Istomin (patronymic unknown) (1804-185?)

Nadezhda Aleksandrovna [Yanchukovskaya] (Iusova) (1963-)

K:
Kaplunovs:
Maria Georgievna Kaplunova (1975-)
Olga Petrovna [Kaplunova] (Solovyova) (1951-)
Yury Kaplunov (patronymic unknown) (XX sentury)

Kazantsevs:
Elizaveta Vladimirovna Kazantseva (1901-1988)
Irina Vladimirovna [Popova] (Kazantseva) (1903-1955)
Klavdia Alekseyevna [Kazantseva] (Lushnikova) (1879-1942)  Portrait
Marionilla Vladimirovna Kazantseva (1900-1989)
Vladimir Petrovich Kazantsev (1868-1937)

Khoroshkos:
Vasily Konstantinovich Khoroshko (beginning of the XX sentury)
Марианна Vasilyevna Khoroshko-[Lekareva] (1907-)
Naina Vladimirovna [Gordeyeva] (Khoroshko) (1963-)
Nina Vasilyevna [Arapova] (Khoroshko) (1910-)
Nina Dmitrievna Khoroshko-Arkhipova (1940-)

Kochemasovs:
Vladimir Viacheslavovich Kochemasov (XX sentury)
Tatiana Vladimirovna Kochemasova (1972-)

Valentina Yanovna [Kandinskaya] (Koschken) (1910-)

Kovdas:
Liubov Viktorovna [Kovda] (Lushnikova) (1950-)
Natalia Yevgenyevna Kovda (1983-)
Sergey Yevgenyevich Kovda (1980-)
Yevgeny Filippovich Kovda (1949-)

Sofya Borisovna [Lushnikova] (Krasina) (188?-19??)

Kuzmins:
Irina Boleslavovna [Kuzmina] (1960-)
Roman Kuzmin (patronymic unknown) (1980-)

L:
Yulia Petrovna [Lushnikova] (Larina) (1915-)

Latkins:
Nikolay Grigoryevich Latkin (1839-?)
Olga Dmitrievna [Latkina] (Kandinskaya) (1837-?)

Elena Aleksandrovna [Kandinskaya] (Lebedeva) (1916-1960)

Lekarevs:
Dmitry Stanislavovich Lekarev (1969-)
Konstantin Stanislavovich Lekarev (1962-)
Natalia Olegovna [Lekareva] (Afanasyeva) (1938-)
Stanislav Valeryevich Lekarev (1935-)
Tatiana Vsevolodovna Lekareva (1963-)
Valentina Konstantinovna [Lekareva] (Drozhzhina) (1940-)
Valery Petrovich Lekarev (19??-)
Vsevolod Valeryevich Lekarev (1939-)

Raisa Petrovna [Kandinskaya] (Levikova) (XX sentury)

Lushnikovs:
Aleksandr Alekseyevich Lushnikov (1872-1947)
Aleksey Aleksandrovich Lushnikov (1893-1918)
Aleksey Alekseyevich Lushnikov (1876-193?)  Portrait
Aleksey Alekseyevich Lushnikov (1903-1981)
Aleksey Alekseyevich Lushnikov (1939-)
Aleksey Mikhaylovich Lushnikov (1831-1901)  Portrait
Aleksey Mikhaylovich Lushnikov (1902-)
Antonina Alekseyevna [Sobennikova] (Lushnikova) (1868-19??)  Portrait
Appolinaria Alekseyevna [Rodionova] (Lushnikova) (1877-1960)  Portrait
Ekaterina Alekseyevna [Pesquet] (Lushnikova) (1874-19??)  Portrait
Elena Alekseyevna [Mashtakova] (Lushnikova) (1964-)
Elizaveta Dmitrievna [Lushnikova] (Sterekhova) (1882-19??)
Elizaveta Glebovna Lushnikova (1914-)
German Alekseyevich Lushnikov (1924-1942)
Gleb Alekseyevich Lushnikov (1880-1921)
Gleb Glebovich Lushnikov (1905-)
Jeanne [Lushnikova]
Innokenty Alekseyevich Lushnikov (1874-19??)
Irina Nikolayevna [Lushnikova] (Rachinskaya) (1914-1986)
Klavdia Alekseyevna [Kazantseva] (Lushnikova) (1879-1942)  Portrait
Klavdia Khristoforovna [Lushnikova] (Kandinskaya) (1847-1913)  Portrait
Ksenia Mikhaylovna Lushnikova (1899-?)
Leonid Alekseyevich Lushnikov (1900-1951)
Liubov Viktorovna [Lushnikova] (Barbot de Marni) (end of the XIX-beginning of the XX sentury)
Liubov Viktorovna [Kovda] (Lushnikova) (1950-)
Maria Alekseyevna [Molchanova] (Lushnikova) (1870-19??)
Maria Vasilyevna [Lushnikova] (XX sentury)
Mikhail Alekseyevich Lushnikov (1878-19??)
Nikolay Leonidovich Lushnikov (1941-)
Nina Mikhaylovna Lushnikova (1901-1916)
Piotr Aleksandrovich Lushnikov (1885-191?)
Piotr Nikolayevich Lushnikov (1966-)
Rimma Ivanovna [Lushnikova] (Taran) (1936-)
Sofya Borisovna [Lushnikova] (Krasina) (188?-19??)
Tamara Grigoryevna [Lushnikova] (Yaseneva) (1910-)
Vera Alekseyevna [Popova] (Lushnikova) (1866-1926 or 1937)  Portrait
Viktor Innokentyevich Lushnikov (1905-1980)
Yulia Petrovna [Lushnikova] (Larina) (1915-)
(name unknown) Innokentyevich Lushnikov (1909-1930)

M:
Mamayevs:
Dmitry Gennadyevich Mamayev (1985-)
Gennady Leonidovich Mamayev (1945-)
Svetlana Dmitrievna [Mamayeva] (Arapova) (1945-)

Kapitolina Mikhaylovna [Mamina] (Kandinskaya) (1911-1982)

Maminovs:
Antonina Petrovna Maminova (193?-)
Liudmila Petrovna Maminova (1930-)
Vladimir Petrovich Maminov (193?-)

Marcykiewiczs:
Liudmila Alekseyevna [Marcykiewicz] (Kandinskaya) (XX sentury)
Nikolay Nikolayevich Marcykiewicz (XX sentury)
Yevgeny Nikolayevich Marcykiewicz (XX sentury)

Mashtakovs:
Elena Alekseyevna [Mashtakova] (Lushnikova) (1964-)
Mikhail Vladimirovich Mashtakov (1961-)

Melik-Parsedanovs:
Andrey Rubenovich Melik-Parsedanov (1966-)
Anna Alekseyevna [Melik-Parsedanova] (Kandinskaya) (1967-)

Mikhaylovs:
Elena Stanislavovna Mikhaylova (1958-)
Maria Mikhaylovna [Mikhaylova] (Kandinskaya) (1910-)
Mikhail Mikhaylov (patronymic unknown) (XX sentury)
Stanislav Mikhaylovich Mikhaylov (1930-)
Valeria Stanislavovna Mikhaylova (1956-)

Molchanovs:
Aleksandr Nikolayevich Molchanov (1897-?)
Lidia Nikolayevna Molchanova (189?-?)
Maria Alekseyevna [Molchanova] (Lushnikova) (1870-19??)
Nikolay Aleksandrovich Molchanov (end of the XIX-beginning of the XX sentury)
Olga Nikolayevna Molchanova (189?-?)

Muzaliovs:
Elena Sergeyevna [Muzaliova] (Kandinskaya) (1947-1973)  Portrait
Elena Valeryevna [Fadeyeva] (Muzaliova) (1973-)
Valery Muzaliov

N:
Nesterovs:
Natalia Mikhaylovna [Bulgakova] (Nesterova) (beginning of the XX sentury)
Olga Nikolayevna [Nesterova] (Kandinskaya) (XX sentury)

Novikovs:
Elena Vasilyevna [Yanchuvovskaya] (Novikova) (end of the XIX-beginning of the XX century)
Tatiana Vladimirovna [Kandinskaya] (Novikova) (1949-)

O:
Natalia Leonidovna [Abrikosova] (Obolenskaya) (1881-1955)

Obolkins:
Aleksandr Nikitich Obolkin (1944-)
Aleksey Mikhaylovich Obolkin (XXI century)
Nadezhda Aleksandrovna Obolkina (1976-)
Nikita Aleksandrovich Obolkin (1978-)
Yulia Vladimirovna [Obolkina] (1981-)

Onishchenkos:
Irina Onishchenko (patronymic unknown) (1987-)
Tatiana Boleslavovna [Onishchenko] (Kandinskaya) (1955-)

P:
Paderins:
Artiom Valeryevich Paderin (end of the XX-beginning of the XXI century)
Danila Artiomovich Paderin (XXI century)

Pesquets:
Alexis Pesquet (1903-?)
Claudine Pesquet (1899-19??)
Ekaterina Alekseyevna [Pesquet] (Lushnikova) (1874-19??)  Portrait
Hйlиne Pesquet (1905-?)
Jean Pesquet (end of the XIX-beginning of the XX sentury)
Marie (Riri) Pesquet (1901-?)

Petrov-Kremniovs:
Elena Vladimirovna Petrova-Kremniova (1907-)
Gali Vladimirovna Petrova-Kremniova (1909-)
Vladimir Nikolayevich Petrov-Kremniov (beginning of the XX sentury)

Plakutins:
Dmitry Plakutin (patronymic unknown) (1984-)
Konstantin Plakutin (patronymic unknown) (1987-)

Pliaskins:
Ioann Kirillovich Pliaskin (1817-186?)
Kirill Ivanovich Pliaskin (end of the XVIII-beginning of the XIX sentury)
Loga Kirillovich Pliaskin (1820-?)
Nadezhda Kirillovna Pliaskina (1823-?)
Yelizar Kirillovich Pliaskin (1818-?)

Pominchuks:
Leonid Yevgenyevich Pominchuk (1998-)
Yevgeny Valentinovich Pominchuk (1966-)

Popovs:
Aleksandr Ivanovich Popov (1886-1966)
Gavriil Nikolayevich Popov (1904-1972)
Irina Vladimirovna [Popova] (Kazantseva) (1903-1955)
Ivan Ivanovich Popov (1862-1942)  Portrait
Nadezhda Ivanovna [Kandinskaya] (Popova) (1948-)  Portrait
Vera Alekseyevna [Popova] (Lushnikova) (1866-1926 or 1937)  Portrait

Yevdokia Nikolayevna [Yanchukovskaya] (Potapova) (1922-)

R:
Irina Nikolayevna [Lushnikova] (Rachinskaya) (1914-1986)

Rodionovs:
Appolinaria Alekseyevna [Rodionova] (Lushnikova) (1877-1960)  Portrait
Galina Semionovna [Shvetsova] Rodionova) (1895-1977)
Elizaveta Semionovna Rodionova (1899-197?)
Semion Nikolayevich Rodionov (1875-1937)  Portrait
Yulia Semionovna Rodionova (1897-1975)

Rodziewiczs:
Konstantin Boleslavovich Rodziewicz (190?-1988)
Maria Sergeyevna [Rodziewicz] (Bulgakova) (1898-1979)
Natalia Konstantinovna (Rodziewicz) (XX sentury)

Aleksandr Ivanovich Romanov (beginning of the ХХ-th sentury)
Aleksey Aleksandrovich Romanov (1969-)
Anna Aleksandrovna Romanova(1967-)
Dina Maratovna [Romanova](1979-)
Maria Aleksandovna Romanova (1960-)
Yulia Petrovna [Romanova] (Shvetsova) (193?-)

Maria Nikolayevna [Yanchukovskaya] (Rudykh) (1979-)

Marina Alekseyevna [Kandinskaya] (Rybnikova) (1921-1980)

S:
Marfa Nikitichna [Kandinskaya] (Sabashnikova) (1842-186?)

Galina Stanislavovna [Kandinskaya] (Sarantseva) (1948-)

Kapitolina Alekseyevna [Kandinskaya] (Semionova) (1861-1935)

Serebrovskys:
Lidia Nikolayevna [Serebrovskaya] (Vodovozova) (1896-1934)
Nina Vladimirovna Serebrovskaya (1919-1935)
Vladimir Ivanovich Serebrovsky (beginning of the XX sentury)

Elena Sergeyevna [Kandinskaya] (Sharina) (1893-1986)

Shvetsovs:
Boris Innokentyevich Shvetsov (1917-)
Vladimir Innokentyevich Shvetsov (1915-)
Galina Semionovna [Shvetsova] Rodionova) (1895-1977)
Innokenty Alekseyevich Shvetsov (189?-19??)
Yulia Petrovna (Shvetsova) [Romanova] (193?-)

Shelests:
Nelli Mikhaylovna Shelest (1932-)
Nikolay Shelest (patronymic unknown) (end of the XX sentury-)
Yury Shelest (patronymic unknown) (end of the XX sentury-)

Shilovs:
Elizaveta Dmitrievna [Shilova] (Kandinskaya) (1846-18??)
Innokenty Ivanovich Shilov (1841-1???)

Nina Severyanovna [Kandinskaya] (Shkurkina) (XX sentury)

Smirnovs:
Viacheslav Smirnov (patronymic unknown) (1981-)
Yury Smirnov (patronymic unknown) (1980-)

Aleksandra Semionovna [Kandinskaya] (Smolianinova) (1814-1844)

Sobennikovs:
Aleksandr Petrovich Sobennikov (1894-?)
Antonina Alekseyevna [Sobennikova] (Lushnikova) (1868-19??)  Portrait
Elena Petrovna Sobennikova (1893-?)  Portrait
Piotr Alekseyevich Sobennikov (end of the XIX-beginning of the XX sentury)
Zoya Petrovna Sobennikova (1892-?)  Portrait
(name unknown) Petrovna Sobennikova

Solovyovs:
Elena Petrovna [Gorina] (Solovyova) (1948-)
Natalia Alekseyevna [Solovyova] (Kandinskaya) (1921-)
Olga Petrovna [Kaplunova] (Solovyova) (1951-)
Piotr Vladimirovich Solovyov (1921-)

Starikovs:
Anna Innokentyevna [Starikova] (Kandinskaya) (1872-19??)
Margarita Petrovna [Fiodorova] (Starikova) (1897-19??)
Piotr Starikov (patronymic unknown) (beginning of the XX sentury)

Elizaveta Alekseyevna [Tokmakova] (Startseva) (1875-194?)  Portrait
Olga Ivanovna [Kandinskaya] (Stepanova) (1962-)

Elizaveta Dmitrievna [Lushnikova] (Sterekhova) (1882-19??)

Elena Georgievna [Tokmakova] (Stoyko) (1883-1963)

Irina Mikhaylovna Sukharebskaya (1941-)

T:
Rimma Ivanovna [Lushnikova] (Taran) (1936-)

Varvara Ivanovna [Tokmakova] (Teplova) (1850-1936)

Lidia Ivanovna (Tikheyeva) (184?-?)  Portrait

Tokmakovs:
Elena Georgievna [Tokmakova] (Stoyko) (1883-1963)
Elena Ivanovna [Bulgakova] (Tokmakova) (1868-1945)
Elizaveta Alekseyevna [Tokmakova] Startseva) (1875-194?)
Fiodor Vasilyevich Tokmakov (1815-1847)
Gali Ivanovna (Tokmakova) (1882-1960)
Ivan Fiodorovich Tokmakov (1838-1908)  Portrait
Maria Ivanovna [Vodovozova-Khoroshko] (Tokmakova) (1869-1954)
Nikolay Ivanovich Tokmakov (1880-1940)
Otilia Martynovna [Tokmakova] (Berg) (beginning of the XX sentury)
Pavel Fiodorovich Tokmakov (1840-1843)
Sergey Ivanovich Tokmakov (1873-1913)  Portrait
Tatiana Fiodorovna [Gribushina] (Tokmakova) (1847-19??)
Varvara Ivanovna [Tokmakova] (Teplova) (1850-1936)
Viacheslav Ivanovich Tokmakov (1873-1902)

Tolstoys:
Sergey Sergeyevich Tolstoy (1897-1974)
Vera Khrisanfovna [Tolstaya] (Abrikosova) (1906-1957)

U:
Olga Aleksandrovna [Kandinskaya] (Ukrainskaya) (1970-)  Portrait

V:
Vodovozovs:
Vladimir Nikolayevich Vodovozov (1895-1924)
Elena Nikolayevna Vodovozova (1893-1928)
Lidia Nikolayevna [Serebrovskaya] (Vodovozova) (1896-1934)
Maya Vladimirovna (Vodovozova) (1923-)
Maria Ivanovna [Vodovozova-Khoroshko] (Tokmakova) (1869-1954)
Natalia Dmitrievna [Vodovozova] (Fedchenko) (beginning of the XX sentury)
Nikolay Vasilyevich Vodovozov (1871-1896)  Portrait

Y:
Yanchukovskys:
Agnia Petrovna [Yanchukovskaya] (Zubova) (1904-1979)
Aleksandr Viktorovich Yanchukovsky (1887-1960)
Aleksandra Viktorovna Yanchukovskaya (1856-191?)
Anatoly Leonidovich Yanchukovsky (1935-)
Anatoly Viktorovich Yanchukovsky (1859-1904)
Andrey Borisovich Yanchukovsky (XX century)
Andrey Valeryevich Yanchukovsky (end of the XX-beginning of the XXI century)
Andrey Viktorovich Yanchukovsky (1852-?)
Anna Anatolyevna Yanchukovskaya (1969-)
Boris Aleksandrovich Yanchukovsky (beginning of the XX century)
Boris Leonidovich Yanchukovsky (1932-1985)
Elena Nikolayevna [Yanchukovskaya] (1952-)
Elena Valeryevna Yanchukovskaya (end of the XX-beginning of the XXI century)
Elena Vasilyevna [Yanchukovskaya] (Novikova) (end of the XIX-beginning of the XX century)
Elena Viktorovna Yanchukovskaya (1854-?)
Elena Vladimirovna Yanchukovskaya (1946-)
Elizaveta Vladimirovna Yanchukovskaya (2002-)
Galina Petrovna [Yanchukovskaya] (XX century)
Ilya Sergeyevich Yanchukovsky (1990-)
Leonid Viktorovich Yanchukovsky (1899-1943)
Maria Nikolayevna [Yanchukovskaya] (Rudykh) (1979-)
Maria Petrovna [Yanchukovskaya] (Yatsutina) (1860-1933)
Maria Viktorovna Yanchukovskaya (XX century)
Nadezhda Aleksandrovna [Yanchukovskaya] (Iusova) (1963-)
Natalia Viktorovna Yanchukovskaya (XX century)
Nikolay Viktorovich Yanchukovsky (1891-1975)
Nikolay Vladimirovich Yanchukovsky (1947-)
Nina Borisovna Yanchukovskaya (XX century)
Olga Aleksandrovna Yanchukovskaya (beginning of the XX century)
Olga Borisovna Yanchukovskaya (XX century)
Olga Khrisanfovna [Yanchukovskaya] (Kandinskaya) (1833-1872)
Olga Leonidovna [Yanchukovskaya] (Griniova) (1896-1992)
Sergey Anatolyevich Yanchukovsky (1963-)
Valery Leonidovich Yanchukovsky (1942-)
Viktor Fedoseyevich Yanchukovsky (1825-1873)
Viktor Viktorovich Yanchukovsky (1857-?)
Vladimir Borisovich Yanchukovsky (XX century)
Vladimir Nikolayevich Yanchukovsky (1917-1997)
Vladimir Nikolayevich Yanchukovsky (1979-)
Vladislav Nikolayevich Yanchukovsky (1988-)
Yevdokia Nikolayevna [Yanchukovskaya] (Potapova) (1922-)
Zinaida Ivanovna [Yanchukovskaya] (XX century)
Софья Анатольевна [Сукачёва] (Янчуковская) (1880-1965)
Платон Владимирович Сукачёв(XIX век)
Александра Анатольевна [Звонникова] (Янчуковская) (1882-1982)
Александр Иванович Звонников (конец XIX-начало XX века)
Клавдия Анатольевна Янчуковская (1885-1965)
Григорий Борисович Патушинский
(1873-1931)
Мария Анатольевна Янчуковская (1888-1967)
Георгий Анатольевич Янчуковский (1878-?)
Николай Анатольевич Янчуковский (1896-1920)
Анатолий Анатольевич Янчуковский (1883-1933)
Капиталина Андреевна [Янчуковская] (Гладышева) (?-1947)
Евгения Платоновна Сукачёва (начало XX века)
Леонид Платонович Сукачёв (начало XX века)
Александр Александрович Звонников (XX век)
Константин Анатольевич Янчуковский (1912-1962)
Ирина Абрамовна [Янчуковская] (Лозебник) (1922-1984)
Наталья Анатольевна Янчуковская (1909-1997)
Пётр Васильевич Косименко (XX век)
Герман Анатольевич Янчуковский (1913-1982)
Людмила Алексеевна [Янчуковская] (Веретенникова) (1913-1994)
Наталья Константиновна Янчуковская (1952-)
Константин Михалин (отчество неизвестно)(XX век)
Татьяна Петровна Косименко (XX век)
Владимир Семёнович Антипин (XX век)
Тамара Германовна Янчуковская (1938-)
Татьяна Германовна [Иванова] (Янчуковская) (XX век)
Ирина Владимировна Антипина (1976-)
Анатолий Михайлович Иванов (1973-)
Елена Михайловна Куницина (1974-)
Владимир Куницин (отчество неизвестно) (XX век)
Глеб Анатольевич Иванов (2001-)
Татьяна Владимировна Куницина (1998-)

Tamara Grigoryevna [Lushnikova] (Yaseneva) (1910-)

Yatsutins:
Maria Petrovna [Yanchukovskaya] (Yatsutina) (1860-1933)
Maria Vasilyevna Yatsutina (1907-?)
Nikolay Vasilyevich Yatsutin (1905-1925)
Nina Khristoforovna [Yatsutina] (Kandinskaya) (1869-19??)
Vasily Yatsutin (patronymic unknown) (end of the XIX-beginning of the XX sentury)

Z:
Agnia Petrovna [Yanchukovskaya] (Zubova) (1904-1979)

Zemlianitsyns:
Arkady Ardalyonovich Zemlianitsyn (18??-19??)
Liudmila Arkadyevna Zemlianitsyna (1904-?)
Maria Khristoforovna [Zemlianitsyna] (Kandinskaya) (1870-1942)
Nikolay Arkadyevich Zemlianitsyn (1900-1918)
Nina Arkadyevna [Danilenko] (Zemlianitsyna) (1902-1953)
Varvara Arkadyevna Zemlianitsyna (1902-1936)

Nina Vladimirovna [Zlygosteva] (Kandinskaya) (XX sentury)

  Home   Top  
Disclaimer Copyright © Leonid Kandinsky 1999-2005. (c) Leonid Kandinsky